Preporučeno vrijeme za izvođenje online nastave i dodatne aktivnosti za djecu tokom pandemije

Updated: Jun 16

Djecu koja provode vrijeme u domovima pogotovo sada kada nam predstoje topliji dani i kada se sve više spominje prestanak škole do jeseni moramo zaštititi te im posvetiti više pažnje. Roditelji kao i djeca također se suočavaju sa sve većim izazovima adekvatne organizacije i korištenja vremena.


Organizacija online obrazovanja je uslovila da se većina obrazovnih sistema morala prilagoditi u veoma kratkom roku i dati preporuke kako bi se umanjio negativan uticaj socijalnog distanciranja u obrazovanju. Tako je Odbor za obrazovanje države Ilinois, USA nakon početnih iskustava izdao preporuke sa jasnim uputama obrazovnim institucijama, nastavnom osoblju i roditeljima na koji način organizovati efikasniju virtuelnu nastavu u periodu pandemije.


Možda i najznačajniji dio tih preporuka predstavlja jednostavna tabela koja podcrtava predloženi minimum i maksimum angažovanja na virtuelnoj nastavi svakog učenika shodno njegovom uzrastu.
Preporučene dodatne aktivnostiTakođer se pored ostalog dodatno potencira značaj dodatnog angažovanja za mlađe uzraste djece u periodu kada je onemogućeno standardno izvođenje nastave. Roditelji i učenici se ohrabruju da realizuju različit obogaćen sadržaj motivirajućim aktivnostima i temama koje se ne odnose isključivo na redovne akademske sadržaje. U nastavku se nalaze predložene dodatne aktivnosti.