IMG_5935.HEIC

ONLINE LIVE CLASS

Sasvim drugačija online nastava
Zabavna > Interaktivna > Edukativna > Online Studio > HD Video > HD Sound > HD Lightning > Learning Management System > Digital Workbooks > XP sistem bodovanja ...

NAČIN NA KOJI MI TO RADIMO

Ne postoji limit do kojeg vaša djeca ne mogu ići kada imaju Digital School instruktore na svojoj strani.

 

U malim grupama učenika sa motiviranim instruktorima, djeca će biti uključena u inovativne projekte koji bude maštu i razvijaju kreativnost. 

 

Online nastava se izvodi na interno razvijenom LMS-u (Learning Management System) koji omogućava individualni pristup praćenju nastave, materijale, vježbe te gejmificirani koncept edukacije u kojem učestvuju djeca iz cijelog svijeta.

 

Osigurano je praćenje progresa korištenjem XP bodovanja, pohrane projekata te neophodnih notifikacija korisnicima.

Digital School Website Posebni 2.png
Digital School Website Edukacija-2.png

ONLINE LIVE CLASS

Instruktor i mala grupa učenika se sastaju dva puta sedmično u virtuelnoj učionici.

 

Koristimo našu LMS platformu sa mogućnošću web konferencijske tehnologije koja omogućava live interakciju učenik-instruktor, uključujući dijeljenje ekrana, poruka, postavljanja notifikacija, tako da svi mogu vidjeti ono što se dešava na ekranima.

 

Učenici mogu u potpunosti učestvovati u lekcijama koristeći kameru i mikrofon. Ovaj metod nastave daje mogućnost korištenja društvenih i emocionalnih elemenata u procesu nastave.

DODATNE AKTIVNOSTI

Dodatno, učenici će biti pozvani da se pridruže jednočasovnoj lekciji tokom koje mogu vježbati sa instruktorom.

Djeca mogu postavljati pitanja koja se tiču prethodnih lekcija, projekata ili sadržaja o kojima bi željeli da saznaju malo više. Obzirom da najviše vremena provedemo tokom nastave na projektima ovo je odlično vrijeme gdje mogu više uživati i raditi u skladu sa tempom koji im odgovara.

 

Također, tokom ovog vremena mogu se realizovati i druge društvene online aktivnosti.

Untitled design (1).png
Digital School Website Posebni.png

24/7 DOSTUPNO DRUŠTVO

Kao i  sam internet, naše društvo je uvijek otvoreno i dostupno za učenje. Učenici mogu postavljati pitanja, razmišljanja i ideje na naš društveni forum i dobiti brze odgovore od instruktora i prijatelja.

 

Društvo za učenje koje je vođeno od strane instruktora, omogućava djeci da prošire svoja znanja mimo opsega nastave.

 

Također, to podiže nivo njihove uključenosti i osigurava podršku društva u koje su uključeni.

UČENJE UZ PRAKSU

Kada su djeca u stanju da kreiraju ili naprave nešto osjećaju se uzbuđeno! Naš kurikulum je podijeljen na nekoliko nivoa sa ciljem kreiranja projekata koje djeca mogu podijeliti kasnije sa roditeljima i prijateljima.

 

Zašto projektno-zasnovano učenje? Pored toga što mogu pokazati svojim prijateljima igricu koju su kreirali, također uče o uglovima i distancama između igrača, njihovim akcijama te uslovima koje treba osigurati.

 

Zbog toga naše lekcije imaju plug i unplug koncept radi lakšeg usvajanja znanja i primjene naučenog.

image6.png
Programiranje za djecu i pocetnike.JPG

ČASOVI PRILAGOĐENI RASPOREDU DJECE

Naši godišnji kursevi traju tokom akademske školske godine. Upis je moguć tokom cijele godine, te čim grupa ima optimalan broj polaznika inicira se nastava za grupu.

 

Nastava se izvodi u popodnevnim časovima (blok termini) ponedjeljak-srijeda ili utorak-četvrtak po sat i petnaest minuta sa po;etkom od 18:00h i 19:30h.

 

Tokom školskih odmora i praznika nastava se ne izvodi već se realizuju druge dodatne aktivnosti. Za detaljne rasporede posjetite naše kurseve ili kontaktirajte administratora.

KAKO KOMUNICIRAMO SA RODITELJIMA

Roditeljski sastanci – Nakon nekoliko lekcija po početku kursa, roditelji bivaju pozvani na roditeljski sastanak kako bi ih instruktor upoznao sa sadržajem kursa i onoga što su djeca radila.

E-mail  – Tokom kursa, roditelji će dobiti periodične e-mail obavijesti o napretku i administrativnim pitanjima.

Napomene roditeljima za lekcije – Roditeljima će biti upućivane notifikacije za početak lekcije putem e-mail-a, SMS-a, WhatsApp-a ili Vibera.

E-mail obavijesti o odsustvovanju djece sa nastave – Kada se dijete ne pojavi na nastavi njegovi roditelji će dobiti obavijest o (ne)prisustvu i ponuditi će se pomoć ukoliko je neophodna.

Telefonske obavijesti – Admin će kontaktirati telefonski sve roditelje kada je u pitanju hitna obavijest ili informacija.

Untitled design (3).png
2.png

MI BRINEMO O SIGURNOSTI DJECE

U potpunosti smo posvećeni zaštiti privatnosti vaše djece tokom učešća i svih aktivnosti u okviru Digital School. Naš model u potpunosti implementira najbolje prakse zaštite privatnosti djece u online prostoru.

 

Također nekoliko lekcija u toku programa je posvećeno sigurnosti na internetu, digitalnom otisku i zaštiti.

UPUTSTVA ZA KORISNIKE

Minimalni uslovi za praćenje nastave

 • Internet

 • Instalirani preglednik Chrome.

 • Računar (laptop ili PC). Tablet ili telefon nije moguće koristiti za kvalitetno praćenje online nastave.

Iskustvo u praćenju Online nastave će biti značajno bolje ako imate:

 • Adekvatne slušalice sa mikrofonom.

 • Video kameru (u koliko već nije na laptopu).

 • Prostorija u kojoj ćete imati privatnost i mir potreban za praćenje nastave.

KAKO ZAPOČETI ONLINE NASTAVU

Korak 1 - Obavezno instalirajte Google Chrome na računar

Ako vi kao roditelj nemate iskustva sa instaliranjem aplikacija/programa sigurni smo da učenik digitalne škole zna uraditi instalaciju. U slučaju da imate poteškoća kontaktirajte nas kako bi vam naše osoblje pružilo upute za instalaciju.

Ako nemate već instaliran Google Chrome, instalirajte ga klikom na link ispod:

https://www.google.com/chrome/

Nakon preuzimanja aplikacije otvorite preuzetu datoteku i slijedite korake za instaliranje Google Chrome-a.

Korak 2 - Otvorite LMS Digital School sistem

Otvorite Google Chrome i ukucajte ili kopirajte link ispod:

https://lms.digitalschool.tech/login/

Korak 3 - Otvorite LMS Digital School sistem

Web lokacija na kojoj morate unijeti svoje korisničko ime i lozinku je sada otvorena (ove su informacije već date učenicima). Ako nemate ove podatke, kontaktirajte nas na 061 92 92 90 ili facebook/viber chat, kako bi vam u bilo kojem trenutku mogli pomoći.

Korak 4 - Otvorite LMS Digital School sistem

Otvorite nivo na kojem se trenutno nalazite ako ste aktivni učenik digitalne škole. (naznačeno crvenom strijelicom).

Korak 5 - Pristupite Online času

Pređite na polje “Announcements” koja ima znak “LiveClass” (naznačeno crvenom strijelicom) kao na slici ispod. Kliknite na znak “LiveClass”.

Kada vam se otvori novi prozor pristupite online učionici klikom na sivu tipku “Access” (obilježeno crvenom strijelicom).

ONLINE NASTAVA - ORGANIZACIJA

Kako bi osigurao najviši kvalitet tijekom procesa online učenja i simulacije školskog okruženja, Digital School je u tom cilju poduzela konkretne mjere koje garantuju slično iskustvo u predavanju kao da se isto izvodi u učionici. Instruktor radi i nadgleda sve učenike baš kao u pravoj učionici slijedeći kurikulum za grupu sa kojom radi. Prva dva časa će biti probna kako bi se učenici navikli na okruženje te prilagodili izvođenju Online nastave.

Instruktor će putem našeg online sistema biti u prilici da kontinuirano nadgleda šta učenici rade na svojim računarima te može poduzeti sljedeće mjere kako bi osigurao kvalitet:

 • Isključivanje mikrofona učenika u slučaju zloupotrebe ili narušavanja discipline.

 • Da savjetuje učenika dok radi na zadacima predviđenim u lekciji.

 • Da suspenduje učenika iz procesa nastave ako se narušava disciplina.

Šta učenici mogu koristiti u toku nastave

Studenti imaju nekoliko opcija tokom procesa učenja koje mogu koristiti:

 • Učenici mogu koristiti CHAT sistem ako nemaju mikrofon ukoliko imaju potrebu da postave pitanje.

 • Učenici mogu koristiti Audio i Video tokom diskusija kako bi lakše komunicirali sa instruktorom.

 • Učenici mogu pokazati šta rade na računaru, u slučaju da im zatreba pomoć.

 • Učenici mogu podići virtualnu ruku (kao u školi) kada žele dobiti pomoć instruktora.

Osiguranje kvalitete izvođenja nastave

Pored digitalnih sistema dizajniranih za bolje digitalno okruženje, Digital School ima organizovan sistem nadgledanja kvalitete izvođenja nastave u okviru digitalne učionice koji treba da osigura željeni kvalitet i bolje iskustvo za polaznike.

Želimo vam uspjeh u vašem novom iskustvu učenja.

S poštovanjem,

Vaš Digital School Tim