top of page

ONLINE LIVE CLASS

Sasvim drugačija online nastava
Zabavna > Interaktivna > Edukativna > Online Studio > HD Video > HD Sound > HD Lightning > Learning Management System > Digital Workbooks > XP sistem bodovanja ...

NAČIN NA KOJI MI TO RADIMO

Ne postoji limit do kojeg vaša djeca ne mogu ići kada imaju Digital School instruktore na svojoj strani.

 

U malim grupama učenika sa motiviranim instruktorima, djeca će biti uključena u inovativne projekte koji bude maštu i razvijaju kreativnost. 

 

Online nastava se izvodi na interno razvijenom LMS-u (Learning Management System) koji omogućava individualni pristup praćenju nastave, materijale, vježbe te gejmificirani koncept edukacije u kojem učestvuju djeca iz cijelog svijeta.

 

Osigurano je praćenje progresa korištenjem XP bodovanja, pohrane projekata te neophodnih notifikacija korisnicima.

skola programiranja za djecu
7.png

ONLINE LIVE CLASS

Instruktor i mala grupa učenika se sastaju dva puta sedmično u virtuelnoj učionici.

 

Koristimo našu LMS platformu sa mogućnošću web konferencijske tehnologije koja omogućava live interakciju učenik-instruktor, uključujući dijeljenje ekrana, poruka, postavljanja notifikacija, tako da svi mogu vidjeti ono što se dešava na ekranima.

 

Učenici mogu u potpunosti učestvovati u lekcijama koristeći kameru i mikrofon. Ovaj metod nastave daje mogućnost korištenja društvenih i emocionalnih elemenata u procesu nastave.

  1. Fokusiranost na temu i uspostavljen direktan kontakt

  2. Naglašavanje ishoda učenja i sveukupne koristi

  3. Primjena fleksibilnosti u komunikaciji shodno uzrastu

  4. Ohrabrujemo učenike u proaktivnom učešću u nastavi

  5. Prihvatanje različitosti u načinu i brzini učenja

  6. Angažiranost i vođenje

  7. Interaktivnost i zadržavanje fokusa

  8. Primjena kontinuiranog unaprijeđenja i povezivanja cjelokupne edukacije

  9. Promjena tradicionalnog  pristupa u načinu ocjenjivanja rada

  10. Organizacija edukacije usmjerene na očekivanja učenika i pozitivna iskustva

Online Live Class.png
bottom of page