PROGRAMIRANJE ZA POČETNIKE

Napredni program

Uzrast 12 do 15 godina

Junior Developer - Level 3

Djeca i početnici 12 do 15 godina

Ovaj nivo je namjenjen za polaznike koji su završili osnovni nivo programiranja za djecu uzrasta 7 do 15 godina. Tokom ovog nivoa djeca će naučiti kako da programiraju mobilne aplikacije za Android OS koristeći MIT APP Inventor. Također, upoznat će se sa osnovama osmišljavanja i izrade web stranica koristeći WordPress.

Kurikulum i ishodi programa:

Djeca će imati priliku da na osnovu prilagođenog kurikuluma naše škole savladaju:

  • koncept razvoja mobilnih aplikacija,

  • osnove programiranja HTML-CSS-JS

  • Osnove razvoja web stranica WordPress i digitalnog dizajna

  • razvoj projekata i zadataka

  • tehnike rješavanja problema

 

Nastava se izvodi uz primjenu koncepta plug i unplug časova uz korištenje Mit App Inventor, HTML-CSS-JS-WordPress,

  • App Inventor 900xp bodova

  • HTML/CSS/JS 1000xp bodova

  • Intro to WordPress 1100xp bodova

 

Total: Napredni kurs 3000xp bodova

Upis, početak  i termini izvođenja nastave

Upis u DS je otvoren cijele godine. 

Svi kandidati koji se prijave za jedan od dostupnih termina počinju sa nastavom kada u grupi bude optimalan broj polaznika.

Nastava se izvodi dva puta sedmično po 1h u blok terminima Pon-Sri ili Uto-Čet

Svakog petka su omogućene dodatne konsultacije koje nisu obavezujuće.

Tokom praznika ili raspusta nastava se ne održava.

Direktne koristi za vaše dijete

Upoznati i shvatiti osnovne koncepte i pojmove kao što su: parametri, uslovi, varijable i sl.

Proširiti znanja i vještine potrebne u 21. vijeku kao što su kreativni pristup u rješavanju problema i sl.

Kreirati zabavne projekte i učestvovati u takmičenjima sa djecom iz drugih zemalja.

Provoditi više kreativnog i korisnog vremena sa tehnologijom.

Rano usmjeravanje poslovima budućnosti.

Pogledajte i ostale programe

Osnove programiranja za uzrast

1.png

Trajanje: Jedna akademska godina

1.png

Uzrast: 8 do 11 godina

1.png

Intezitet: 2 puta sedmično do 80 minuta

1.png

Grupa: 8 do 18 djece

1.png

Mogućnosti: Online ili učionica

Napredni program za uzrast

1.png

Trajanje: Jedna akademska godina

1.png

Uzrast: 16 do 18 godina

1.png

Intezitet: 2 puta sedmično do 80 minuta

1.png

Grupa: 8 do 18 djece

1.png

Mogućnosti: Online ili učionica