Napredni program - N3

Junior Developer- Level 3

NAPREDNI PROGRAM

Djeca i početnici 12 do 15 godina

Ovaj nivo je namjenjen za polaznike koji su završili osnovni nivo programiranja za djecu uzrasta 7 do 15 godina. Tokom ovog nivoa djeca će naučiti kako da programiraju svoje 3D igre kroz prilagođeni nastavni plan koji je razvila Digitalna škola na Microsoft platformi pod nazivom Kodu i Stencyl te da se upoznaju sa osnovama razvoja Android aplikacija koristeći MIT APP Inventor. Takođe, upoznat će se sa osnovama izrade web stranica koristeći WordPress.

Kurikulum i ishodi programa:

Djeca će imati priliku da na osnovu prilagođenog kurikuluma naše škole savladaju:

  • koncept razvoja mobilnih aplikacija,

  • osnove programiranja HTML-CSS-JS

  • Osnove razvoja web stranica WordPress i digitalnog dizajna

  • razvoj projekata i zadataka

  • tehnike rješavanja problema

 

Nastava se izvodi uz primjenu koncepta plug i unplug časova uz korištenje Mit App Inventor, HTML-CSS-JS-WordPress,

  • App Inventor 900xp bodova

  • HTML/CSS/JS 1000xp bodova

  • Intro to WordPress 1100xp bodova

 

Total: Napredni kurs 3000xp bodova

Upis, početak  i termini izvođenja nastave

Upis u DS je otvoren cijele godine. 

Svi kandidati koji se prijave za jedan od dostupnih termina počinju sa nastavom kada u grupi bude optimalan broj polaznika.

Nastava se izvodi dva puta sedmično po 1h u blok terminima Pon-Sri ili Uto-Čet

Svakog petka su omogućene dodatne konsultacije koje nisu obavezujuče.

Tokom praznika ili raspusta nastava se ne izvodi.

Direktne koristi za vaše dijete

Upoznati se i shvatiti osnovne koncepte i pojmove kao što su: parametri, uslovi, varijable i sl.

Proširiti znanja i vještine potrebne u 21 vijeku kao što su kreativni pristup u rješavanju problema i sl.

Kreirati zabavne projekte i učestvovati u takmičenjima sa djecom iz drugih zemalja.

Provoditi više kreativnog i korisnog vremena sa tehnologijom

Rano usmjeravanje poslovima budućnosti.

DS New Website Slides.png

00387-61-92-92-90

©2023 by Digital School B&H. Proudly created in cooperation with

Digital School Global