5.png
boy.png

PROGRAMIRANJE ZA POČETNIKE

PROGRAM: NAPREDNI / ONLINE ili DS LAB
Polaznici će biti u stanju da savladaju napredne koncepte profesionalnog programiranja koristeći nekoliko programskih jezika, rada sa bazama podataka te kreiranja profesionalnih aplikacija i web stranica.

JUNIOR BACK-END DEVELOPER

Ovaj nivo znanja namijenjen je polaznicima uzrasta od 16 do 18 godina. Kurikulum za ovaj program je napredniji od prethodnih koji su posvećeni i prilagođeni mlađim uzrastima. U nastavku više o sadržaju programa Profesionalno programiranje. 

HTML-CSS-JS Advanced

Tokom programa polaznici će imati priliku da steknu napredne web development vještine. Savladat će načine na koje mogu kombinirati različite sadržaje koristeći osnovne i napredne HTML tagove, kako urediti HTML dokument koristeći osnovna i napredna CSS svojstva i kako kreirati interaktivne stranice koristeći JavaScript.

Polaznici će također da nauče korištenje CSS frameworks-a kao što je Bootstrap i razvoj resposnsivnog i site-a prilagođenog mobilnim uređajima. Također, savladat će korištenje JavaScript datoteka kao što su jQuery kako bi JavaScript koristili na mnogo lakši način na svojim web stranicama.

 

Na kraju ovog programa polaznici će biti u stanju da samostalno kreiraju profesionalni website.

WordPress Advanced

Tokom ovog dijela polaznici će naučiti da kreiraju web stranice od temelja koristeći PHP programski jezik.

Java

U ovom dijelu programa polaznici će savladati potrebne vještine za kreiranje Java programa. Bit će upoznati sa object-oriented konceptom programiranja, terminologije, sintakse i koraka za kreiranje osnovnih Java programa koristeći Eclipse kao interaktivno okruženje za razvoj.

React Native

Polaznici će naučiti da razviju aplikacije za Android i iOS koristeći React Native kao jedan od najboljih i najpopularnijih UI software framework-a današnjice. Naučit će kako da održavaju dvije platforme i koriste dostupne tehnologije.

PHP & MySQL

Tokom ovog dijela programa polaznici će savladati korištenje profesionalnog programskog jezika PHP. Naučit će na koji način da koriste varijable, kondicionale, switches, petlje, funkcije, arrays u PHP-u. Naučit će kako da umnože fajlove na različite načine koristeći PHP. Također, polaznici će naučiti o bazama podataka i MySQL-u. Naučit će kako da povežu website sa svojim bazama podataka i kako da koriste (create, read, update, delete) podatke u istim. Savladat će način korištenja servera i načina izvršavanja PHP skripte na serveru. Na kraju ovog dijela polaznici će biti u satnju da kreiraju dinamične i interaktivne web aplikacije.

DOSTUPNI TERMINI

DIREKTNE PREDNOSTI ZA DJECU

Upoznati i shvatiti osnovne koncepte i pojmove kao što su: parametri, uslovi, varijable i sl.

Proširiti znanja i vještine potrebne u 21. vijeku, kao što su kreativni pristup u rješavanju problema i sl.

Kreirati zabavne projekte i učestvovati u takmičenjima sa djecom iz drugih zemalja.

Provoditi više kreativnog i korisnog vremena sa tehnologijom.

Rano usmjeravanje poslovima budućnosti.

REGISTRIRAJTE SE I OSTVARITE MOGUĆNOST DVIJE PROBNE LEKCIJE

Nudimo Vam garanciju povrata novca na svim programima tokom probnog perioda u trajanju od dvije probne lekcije.

Naša djeca iskreno vole Digital School programe. Iz ovog raloga čvrsto vjerujemo u ovo što radimo i nudimo mogućnost povrata novca.

Želite razgovarati sa našim administratorom, ostavite svoje kontakte ili nas pozovite na +387 61 92 92 90

Programiranje za djecu 2.webp

ISTRAŽITE NAŠE PROGRAME I NJIHOVE PREDNOSTI

Odaberite program po vašem izboru i prethodnim iskustvima djeteta te  iskoristite priliku za dva besplatna demo časa.

PROGRAMMER JUNIOR

teenager.png

INTENZITET: 2XSEDMIČNO

IZVOĐENJE: ONLINE ili UČIONICA

JUNIOR FRONT-END DEVELOPER

girl-3.png

INTENZITET: 2XSEDMIČNO

IZVOĐENJE: ONLINE ili UČIONICA

JUNIOR PYTHON DEVELOPER

girl-2.png

INTENZITET: 2XSEDMIČNO

IZVOĐENJE: ONLINE ili UČIONICA

JUNIOR BACK-END DEVELOPER

boy.png

INTENZITET: 2XSEDMIČNO

IZVOĐENJE: ONLINE ili UČIONICA