PROGRAMIRANJE ZA DJECU

Osnove programiranja

Uzrast 7 do 15 godina

Programmer Junior - Level 1

Djeca i početnici 7 do 15 godina

Učenje programiranja za uzrast od 7 do 15 godina, počinje od samih osnova. Prva godina programa sastoji se od četiri faze. Prva tri nivoa koriste CODE.org platformu, dok se u četvrtoj fazi koristi Scratch platforma. Kroz ove četiri faze djeca će imati priliku da uče iz prilagođenog kurikuluma Digitalne škole, te će biti sposobni da savladaju sve programske koncepte, logiku programiranja, opšta znanja o tehnologiji, računarima i metode rješavanja problema u programiranju.

Kurikulum i ishodi programa:

Djeca će imati priliku da na osnovu prilagođenog kurikuluma naše škole savladaju:

  • programske koncepte,

  • logiku programiranja,

  • opšta znanja o tehnologiji i računarima 

  • metode rješavanja problema u programiranju.

  • te niz drugih sadržaja.

 

Nastava se izvodi uz primjenu koncepta plug i unplug časova uz korištenje CODE i Scratch platforme.

  • CODE 600xp bodova

  • SCRATCH 500xp bodova

 

Total: Osnovni nivo 1100xp bodova

Upis, početak  i termini izvođenja nastave

Upis u DS je otvoren cijele godine. 

Svi kandidati koji se prijave za jedan od dostupnih termina počinju sa nastavom kada u grupi bude optimalan broj polaznika.

Nastava se izvodi dva puta sedmično po 1h u blok terminima Pon-Sri ili Uto-Čet

Svakog petka su omogućene dodatne konsultacije koje nisu obavezujuće.

Tokom praznika ili raspusta nastava se ne izvodi.

Direktne koristi za vaše dijete

Upoznati i shvatiti osnovne koncepte i pojmove kao što su: parametri, uslovi, varijable i sl.

Proširiti znanja i vještine potrebne u 21. vijeku, kao što su kreativni pristup u rješavanju problema i sl.

Kreirati zabavne projekte i učestvovati u takmičenjima sa djecom iz drugih zemalja.

Provoditi više kreativnog i korisnog vremena sa tehnologijom.

Rano usmjeravanje poslovima budućnosti.

Pogledajte i ostale programe

Napredni nivo za uzrast

1.png

Trajanje: Jedna akademska godina

1.png

Uzrast: 12 do 15 godina

1.png

Intezitet: 2 puta sedmično do 80 minuta

1.png

Grupa:8 do 18 djece

1.png

Mogućnosti: Online ili učionica

Napredni nivo za uzrast

1.png

Trajanje: Jedna akademska godina

1.png

Uzrast: 16 do 18 godina

1.png

Intezitet: 2 puta sedmično do 80 minuta

1.png

Grupa: 8 do 18 djece

1.png

Mogućnosti: Online ili učionica