Sedam najboljih programskih jezika za djecu i mlade

Updated: Jun 16

Tačan broj jezika i dijalekata koji se koriste u svijetu nije poznat i procjenjuje se  na 3000 do 10.000. Obzirom da ljudi širom svijeta govore na hiljade i hiljade različitih jezika i dijalekata, nije iznenađujuća činjenica da postoji više jezika namjenjenih za programiranje. Koji programski jezik je najzanimljiviji djeci i koje su razlike među njima?


Programski jezik predstavlja specifičan šifrirani jezik koji se koristi za upravljanje (u većini slučajeva) računara. Ti “strojevi” rade na specifičan način, tako da programeri moraju koristiti formalni jezik (koji je namjenjen) za komunikaciju i razvoj programa. Programeru je potrebno znanje i  korištenje nekoliko programskih jezika, što predstavlja najbolji način za postizanje željenjih ciljeva, omogućavajući realizaciju istih u što kraćem vremenskom roku.
Oduševljenost djece programiranjem.


Scratch i mnogi drugi vizuelni jezici djeci  pružaju mogućnost  da upravljaju svojim  animiranim likovima, stvaraju igre i osnovne aplikacije. Ono što ga djeci čini uzbudljivim jeste jednostavnost ovog jezika.

Pogodan je za djecu koja nemaju osnovno znanje iz programiranja te im je moguće pokazati kako ovo područje može biti veoma zabavno. Kroz njega djeca uče osnovne koncepte programiranja, rješavanje problema i rješavanje zahtjevnih situacija.


Doprijeti do online publike