top of page
Search
  • Writer's pictureDigital School Tim

10 razloga zbog kojih Digital School uspjeva u Online nastavi gdje drugi gube korak?

Updated: Aug 11, 2022

Edukacija tokom ovakvih perioda zahtijeva trunku kreativnosti, kašikicu fleksibilnosti, čašu probnog rada i bokal strpljenja. Razumljivo je da se predavači mogu osjećati preplavljeno, izgubljeno ili frustrirano zbog činjenice da se nastavno okruženje naglo preselilo u digitalni svijet.


Kako bi se uloženi napori isplatili u planiranoj nastavi fokusirali smo se na kreiranje ugodnog doživljaja i dostizanje željenih ishoda učenja u skladu sa kurikulumom posebno prilagođenim online okruženju. Čak i u situaciji kada nismo u stanju nastavu izvoditi na tradicionalan način naš fokus je uvijek na ciljevima učenja.


Online nastava svakako zahtijeva još veći fokus na učenika. U nastavku možete saznati na koji način smo unaprijedili kvalitet online nastave i boljeg digitalnog iskustava usmjerenog na učenika.1. Fokusiranost na temu i uspostavljen direktan kontakt


U online okruženju direktan kontakt se vrlo brzo gubi. Kroz pripremne časove na samom početku svakog ciklusa trudimo se da se upoznamo što bolje. Instruktori imaju obavezu da od početka kreiraju osjećaj pripadnosti grupi ili timu uz prigodne početne aktivnosti gdje učenici kreću s uvodnim pitanjem ili kvizom vezanim za sebe i temu.


Potičemo interakciju, kritičko razmišljanje, stavove kroz aktivnosti povezane s temama koje bude znatiželju. Prije svakog novog ciklusa Digital School realizuje par pripremnih časova koji pripreme učenike za korištenje tehnologije i digitalno okruženje sve do nivoa kada su u stanju gotovo mehanički ponavljati određene postupke čime se ostatak njihove pažnje može usmjeriti na sadržaj.


2. Naglašavanje ishoda učenja i sveukupne koristi


Pomažemo učenicima da sagledaju širu sliku o temama koje obrađujemo pružajući dovoljno primjera koje mogu shvatiti. Uspješni rezultati učenja dešavaju se kada su scenariji povezani sa vlastitim okruženjem učenika ili kada se stvara most prema novim idejama. Potičemo učenike od samog početka da istraže uticaj koji bi savladavanje teme nastave mogao imati na njihove živote i buduću profesiju. Na početku svakog ciklusa neophodno je jasno naglasiti cjelokupan put kroz kurikulum i povezati ga sa potencijalnim ishodima u njihovoj budućnosti.


3. Primjena fleksibilnosti u komunikaciji shodno uzrastu


U online nastavnom okruženju izbjegavamo jednosmjernu komunikaciju. Učenici se osjećaju angažiranijima ako smo zatražili sudjelovanje u procesu evaluacije ili ocjenjivanja realizovanih aktivnosti. Zašto bi instruktor jedini trebao određivati bodove i uspjeh? Učenike motivišemo da doprinesu u određivanju smjera, više se uključe kada rade u grupama i međusobno ocjenjuju radove. Digital School kroz gejmificiran proces i bodovanje omogućava učenicima da budu aktivni učesnici cjelokupnog procesa edukacije.


4. Ohrabrujemo učenike u proaktivniom učešću u nastavi


Učenike učinimo odgovornim za aktivni doprinos sadržaju online predavanja. Slično kao i tački 3, stvorili smo mogućnosti procesa učenja u kojem mogu birati, tražiti ideje i doprinositi kroz poticanje rasprave, rad u grupama i međusobnu podršku. Poduzimamo sve kako bi se izbjegla statičnost u nastavi. U „otvorenom okruženju“ ima više prostora za fleksibilnost, kreativnost i razmjenu. Pozitivna atmosfera poboljšava iskustvo učenika i ishode učenja.


5. Prihvatanje različitosti u načinu i brzini učenja.


Prije nego što uvedemo nove sadržaje osiguravamo da su savladane sve osnove koje su neophodne za prelazak na naredni nivo nastave. Naročito je to slučaj kod online nastave te je neophodno ishode učenja kontinuirano ponavljati tokom cijelog ciklusa nastave. Interaktivni kviz i formalna pitanja između tema nam pomažu utvrditi stečeno znanje. Posebno se fokusiramo na sporije učenike kako bi shvatili sa kojim se preprekama suočavaju te na koji način, primjenjujući logički pristup, mogu doći do cilja bez nuđenja krajnjeg rješenja. Učenici koji brže savladavaju gradivo dobijaju alternativne zadatke i izazove te se ohrabruju da pomažu drugim učenicima.


6. Angažiranost i vođenje.


Izbjegavamo primjenjivanje stroge strukture nastave i ograničavajućih instrukcija prema učenicima kao npr. „Danas to moramo postići; sutra do devet to trebaš završiti ”. Potičemo određene fleksibilnosti i mogućnosti koje stvaraju marginu mogućnosti za studente. Bolje je raditi s tjednim ili dvotjednim ciljevima, uključujući usput neke kontrolne tačke razumijevanja. Prijavite se sa svojim studentima pomoću različitih tehnika (brzi kviz, sesija pitanja i odgovora, provjera povezivanja) kako ih ne biste izgubili tijekom udaljenog nastavnog putovanja.


7. Interaktivnost i zadržavanje fokusa.


Kroz odabir i korištenje multimedijalnih sadržaja i platformi kreiramo bolje angažovanje učenika i mjerljive ishode učenja. Kroz ciklus edukacije potičemo učenike da na temelju svojih ideja koristeći IT vještine osmisle, kreiraju i prezentiraju nove projekte i sadržaje. Promjenom uloga omogućavamo iznenadne promjene u nastavi i načinu na koji se informacije dobivaju i prezentiraju. Periodično uključujemo osobe iz različitih oblasti koje mogu podijeliti svoja iskustva i doprinijeti kvaliteti časova i motivaciji učenika.


8. Primjena kontinuiranog unaprijeđenja i povezivanje cjelokupne edukacije.


Strukturiranje zadatka na način koji uključuje podučavanje iz prethodnih lekcija je osnovni preduslov za osiguranje ukupne kvalitete nastave. Stvarajući kontinuitet učenja povezujući zadatke i znanje iz prethodnih nivoa utiče na kvalitet projekata koje učenici kreiraju. Zahtijevamo od učenika da neprestano ponavljaju i vježbaju ono što su naučili kako bi stvarali kompleksnije individualne projekte kroz svaku fazu edukacije.


9. Promjena tradicionalnog pristupa u načinu ocjenjivanja rada.


Nove metode izvođenja nastave zahtijevaju i nove metode ocjenjivanja. Online nastavno okruženje stvorilo je nove, kreativne načine gledanja na ocjenjivanje i tradicionalni sistem provjere znanja. Naše učenike ocjenjujemo prema alternativnim oblicima angažovanja. Kreirali smo posebno motivirajući sistem XP-a. U određenoj mjeri dozvoljavamo učenicima da se ocjenjuju na osnovu toga kako vide svoj doprinos u razredu ili im dopuštamo da procijene i analiziraju vlastite zadatke.


10. Organizacija edukacije usmjerene na očekivanja učenika i pozitivna iskustva.


Kurikulum i metodologija primjenjena u Digital School omogućava učenicima jednostavnost, razumijevanje, lakoću i jednostavnu upotrebu te brzu navigaciju prilikom korištenja platformi. Dizajn našeg online okruženja odnosno LMS-a omogućava sve savremene alate za komunikaciju i učenje te značajano utiče na kvalitet izvođenja nastave i uspjeh naših učenika.


Nadamo se da će naša iskustva i primjenjeni principi pomoći i drugima kako bi se na zadovoljstvo djece i mladih unaprijedili rezultati i zadovoljstvo online modelom nastave.


Saznajte više o našim programima i prilikama na https://www.digitalschool.ba/programi


Vaš Digital School Tim!


Recent Posts

See All

Comments


bottom of page