Kako objasniti djeci značenje algoritma?

Updated: Jun 16

Riječ algoritam može zvučati krajnje irelevantno za djecu, ali istina je da su oni svugdje oko njih, bilo u tehnologiji ili u svakodnevnim odlukama. Algoritmi su fascinantni.
Šta je ALGORITAM?


Algoritam je precizan postepeni (“korak po korak”) skup instrukcija ili formula kojima se rješava problem ili dovršava zadatak. U računarstvu, programeri pišu algoritme kako bi kompjutere naučili da završe zadatke.


Ako razmišljamo o algoritmu na najopštiji mogući način (ne samo u vezi sa računarom), oni su svugdje. Recept u kuhinji je algoritam, metoda koju koristite za rješavanje malih ili velikih problema je algoritam, način na koji slažete košulju ili čarape je algoritam. Čak se i vaša jutarnja rutina može smatrati algoritmom!


Mala šala ili stvarnost kako izgleda dječija jutarnja rutina u nastavku:


Djeca mogu zapisivati vlastiti algoritam


Ohrabrite dijete da napiše svoj jutarnji algoritam ili algoritam za pranje zuba. Upoznajući sebe oni će upoznati komp