top of page
Search
 • Writer's pictureDigital School Tim

Postani naš novi instruktor DSCI

Updated: Aug 11, 2022

Želite postati naš novi instruktor i biti certificirani DSCI za edukaciju u osnovama programiranja za djecu i početnike?


Digital School BiH kao dio međunarodne grupacije Digital School Global treba kandidate koji imaju osnovna iskustva sa informacionim tehnologijama i želju da se profesionalno razvijaju na polju edukacije djece i mladih.

Naš se kurikulum konstantno unaprijeđuje i prilagođava polaznicima kako bi osigurali najbolje iskustvo i rezultate kod djece i mladih. Upravo iz tog razloga kreirali smo posebno prilagođen trening sa selekcionim procesom kako bi osigurali odabir kandidata koji imaju izraženu motivaciju i naglašene vještine za prenošenje znanja.


Najbolji kandidati će imati priliku da postanu dio energičnog tima koji je u stanju da ljubav i entuzijazam prema tehnologiji i programiranju prenese na djecu i mlade.


Specifične obaveze instruktora:

 • Prati i/ili obnavlja silabuse kurseva na osnovu odobrenih formata

 • Priprema i isporučuje online/in-person materijale kurseva u predviđenom formatu

 • Koristi i ažurira LMS kao platformu na kojoj se realizuju kursevi

 • Komunicira ciljeve edukacije i ishode sa polaznicima i roditeljima

 • Izvodi online/in-person nastavu prema utvrđenom silabusu i rasporedu

 • Pravovremeno odgovara na zahtjeve i pitanja polaznika vezanih za sadržaje kursa

 • Priprema, organizuje i realizuje dodatne aktivnosti edukacije u okviru Digital School

 • Asistira polaznicima u razvoju individualnih i kolektivnih projekata

 • Uvijek unaprijeđuje profesionalna znanja i vještine potrebne za uspješnu realizaciju kurseva

 • Učestvuje u dodatnim treninzima koje organizuje Digital School

 • Realizuje zahtjevane administrativne zadatke koji se tiču procesa edukacije

 • Vrši periodično savjetovanje polaznika te osigurava informacije o uspjehu roditeljima periodično ili po ličnom zahtijevu

 • Demonstrira visoke etičke standarde i standardizovanu metodologiju u radu sa djecom i mladim osobama tokom realizacije kurseva

 • Korištenje individualnog pristupa sa svim polaznicima zavisno od njihovih sposobnosti za usvajanja znanja i vještina obuhvaćenim kurikulumom kurseva

 • Stvarati uslove interaktivnog i motivisanog okruženja tokom nastave koja omogućava punu angažovanost polaznika u cilju postizanja vrhunskih rezultata

 • Periodično dopunjava i ažurira materijale za individualno bodovanje polaznika

 • Predlaže potrebna unaprijeđenja kurikuluma kurseva i administrativnih procedura


Dodatne odgovornosti:

 • Kontinuirana sposobnost demonstriranja znanja i vještina u oblasti edukacije prema kurikulumu Digital School

 • Posvećenost najvećim akademskim standardima i integritet

 • Izražene sposobnosti u usmenoj i pismenoj komunikaciji, uključujući prilagođenost komunikacije uzrastu polaznika i predmetu nastave

 • Sposobnost timskog rada

 • Mogućnost prilagođavanja u radu sa polaznicima različitih karaktera i nivoa znanja

Veoma važno:


Sposobnost komunicacije na engleskom jeziku (usmeno/pismeno)


Potrebna dokumentacija:


CV

Cover Letter (opcija)


Proces selekcije i treninga:


Korak 1. Aplikacija (CV)

Korak 2. Uvodni sastanak i prezentacija DS

Korak 3. Prvi dio selekcionog procesa

Korak 4. Digital School Certification Training

Korak 5. Intervju

Korak 6. Završni DSCI test

Korak 7. Odabir kandidata i potpis ugovora


Kako bi aplicirali za DSCI poziciju molimo Vas da pošaljete Vaš CV na info@digitalschool.ba ili nas pozovete na telefon +387 61 92 92 90

799 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page