Acerca de

From 0>2 Super Hero

Programirajmo bolju budućnost zajedno!
Djeca će u narednim decenijama živjeti u jednom totalno različitom svijetu od ovog današnjeg. Tehnologija se razvija takvom brzinom da većina poslova koja će postojati u 2030. danas još nema ni ime. Omogućimo im da budućnost dočekaju sa vještinama i znanjima koje će im osigurati uspjeh.

O projektu

Projekat "From 0>2 Super Hero" se realizuje uz saglasnost Ministarstva odgoja i obrazovanja Kantona Sarajevo sa ciljem promocije znanja i vještina iz oblasti programiranja kod učenika osnovnih škola. Projekat se realizuje u dvije faze i to Hour of Code i "From 0>2 Super Hero" dvomjesečna edukacija koja će se izvoditi u okviru osnovne škole u vannastavno vrijeme.

Hour of Code - Predstavlja besplatni zabavni čas programiranja sa gejmificiranim pristupom, osmišljenim da na zabavan i interaktivan način djeci približi kod, odnosno programiranje, te da pokaže da bilo ko može da nauči osnove, proširi znanja i vještine u polju IT-ja. Hour of Code aktivnosti bi bile izvođene tokom novembra i decembra 2021. godine od ponedjeljka do četvrtka u skladu sa iskazanim interesovanjem djece. Broj učesnika je ograničen na maksimalno 15 po terminu.

From 0>2 Super HeroEdukacija će biti organizovana u dva dvomjesečna ciklusa (feb-mart i apr-maj 2022.) Uključivat će učenike koji žele pohađati program na komercijalnoj osnovi sa ciljem savladavanja osnovnih znanja i vještina programiranja te logičkog rješavanja zadataka uz gejmificirani proces i izradu praktičnog projekta, razvoja 2D igrice odnosno aplikacije.

 

Nastava će se izvoditi dva puta sedmično po grupi (pon-sri i uto-čet) u vannastavnom periodu od strane Digital School certifikovanih instruktora u prostorijama škole. Na kraju dvomjesečnog ciklusa svi polaznici trebaju kreirati završni projekat 2D igricu primjenjujući stečena znanja tokom programa.

 

Završni projekti polaznika će biti ocijenjeni od strane tima instruktora Digital School. Na kraju svakog ciklusa bit će proglašeni najbolji radovi koji učestvuju na završnom takmičenju svih škola koje su dio projekta. Najboljim polaznicima programa “From 0>2 Super Hero” bi bile dodijeljene vrijedne nagrade.

Kurikulum:

 • Plug i Unplug časovi

 • Algoritmi

 • Petlje

 • Sekvence

 • Kondicionali

 • Otklanjanje grešaka u kodu

 • Varijable

 • Parametri

 • Izrada završnog projekta

Fond nastavnih časova: 39NČ

 • Nastava - 30NČ

 • Administration vrijeme - 1NČ

 • Konsultacije - 7NČ

 • Takmičenje - 1NČ

Pilot faza projekta obuhvata četiri osnovne škole i to:

1. JU OŠ Mula Mustafa Bašeskija

2. JU OŠ Alija Nametak

3. JU OŠ Kovačići

4. JU OŠ Skender Kulenović

Iskreno se nadamo da ćemo kroz realizaciju projekta zainteresovati djecu za programiranje i tehnologiju uopšte te njihovo interesovanje za igrice i društvene mreže usmjeriti ka kreiranju digitalnog sadržaja i možda budućoj karijeri.

Za više informacija o nama ili našim programima koristite ponuđene opcije ispod!