top of page
Search
  • Writer's pictureDigital School Tim

Šta polaznici uče u Digital School?

Updated: Aug 11, 2022

Upravo je to jedno od najčešćih pitanja koje osoblje Digital School svakodnevno pokušava da na najjednostavniji način objasni svim zainteresiranim roditeljima. Iz tog razloga, odlučili smo napisati ovaj kako bi olakšali svim roditeljima koji još nisu uspjeli ili nisu imali prilike posjetiti školu ili razgovarati s nama.


Ovom prilikom ne želimo se baviti temom programiranja odnosno razlozima zbog kojih bi djeca trebala učiti programiranje, jer se o tome govori u mnogim ranijim člancima. Više o sadržaju programa u okviru naše škole možete također detaljnije pročitati koristeći link https://www.digitalschool.ba/programi. Želimo se prije svega više fokusirati na metodologiju i ishode edukacije u našoj školi.

Da bi bili programer, IT inžinjer ili bilo koji profesionalac, nije dovoljno imati samo tehničke vještine. Ovu činjenicu uvijek ističemo u profesionalnoj obuci odraslih. Profesija je samo 50% uspjeha, dok ostatak zavisi od opšteg razvoja. Šta podrazumijevamo pod opštim razvojem? U našoj školi, djeca uče kako da se ponašaju u radnoj sredini, kako da sarađuju i šta znači timski uspjeh ili kritika.


Veoma često se postavlja pitanje koja je platforma ili programski jezik najbolji za početne korake u programiranju za djecu? Danas je dostupno niz platformi i programskih jezika koje mogu djeci približiti kod ili programiranje, međutim samo korištenje jedne platforme ili programskog jezika ne osigurava željene rezultate kod mlađeg uzrasta. U našoj školi je primjenjen multidiciplinarni pristup koji kombinuje nekoliko platformi ili programskih jezika te un-plug časove koji osiguravaju sveobuhvatan pristup učenju prilagođen uzrastu polaznika.Za bolje i efikasnije savladavanje gradiva i sadžaja koristi se gejmificiran proces edukacije u kojem polaznici bivaju motivisani sistemom bodovanja i radom na individualnim ili kolektivnim projektima koji prate kurikulum. Također, svi polaznici prolaze kroz periodični sistem evaluacije koji nam pomaže da unaprijedimo vještine te osiguravamo sedmične konsultacije po potrebi polaznika.


Kako bi sam proces edukacije bio upotpunjen naša škola pored redovne nastave koja se izvodi dva puta sedmično, organizuje i periodične aktivnosti zabavnog ili edukativnog sadržaja o čemu možete saznati nešto više na sljedećem linku: https://www.digitalschool.ba/aktivnosti


Dobar broj djece u početku nema razvijen osjećaj pripadnosti timu, s toga, tokom edukacije potenciramo značaj timskog rada kako bi shvatili na koji način funkcioniraju timovi i šta znači imati timski duh i zalagati se u timu.

Kurikulum koji koristimo je osmišljen tako da se djeca s vremena na vrijeme suočavaju s određenim problemima. Barem svaki dan tokom časa imaju problem koji je teži od ostalih. Testiramo strpljenje djece i analiziramo koliko dugo im treba da riješe problem. Instruktorima nije dozvoljeno da djeci daju konačna rješenja već da ih kroz niz pitanja navedu do zaključka. Veoma je važno naučiti se strpljenju u radu.

Stvari u životu nisu jednostavne ili predvidljive kako mi želimo, tako da je od suštinskog značaja da djeca budu spremna u svakom trenutku da se suoče sa problemima koji traju duže nego što su u početku očekivali. Pored programiranja se uči i o tehnološkoj kulturi. Na šta konkretno mislimo u ovom slučaju? Zabrinjavajuća situacija je da kada pitate većinu učenika da li su ikada čuli za sigurnost u digitalnom prostoru u većini slučajeva odgovor je NE. Omogućiti djeci online pristup bez osnovne digitalne kulture ili zaštite za njihovu dob je isto što i ostavljanje djeteta u džungli bez pomoći i orijentacije.

Opasnosti u korištenju interneta su tema o kojoj se raspravlja na svim nivoima naše škole. Učimo djecu kako da se zaštite i postanu svjesni mogućih rizika i šteta koje mogu prouzrokovati sebi ili svojoj obitelji. Štaviše, oni uče i digitalno obrazovanje koje je slično osnovnom obrazovanju gdje učimo djecu da budu “pošteni i dostojanstveni” digitalni građani, s obzirom da je svako ljudsko biće danas digitalno. U osnovi, sviđalo se to nama ili ne, možemo li ga izbjeći ili ne moramo biti educirani.

Svaki nivo u digitalnoj školi je izbalansiran na način da djeca uče kako da kreiraju i kako da kontrolišu tehnologiju kroz programiranje. Također uče tehnološku istoriju, digitalnu kulturu i digitalnu sigurnost. Iznad svega, pripremamo djecu da imaju timski duh i da budu psihički pripremljeni za svaki izazov koji se može pojaviti u budućnosti.


Po završetku svake od faza edukacije djeca rade na definisanom projektnom zadatku koji trebaju predstaviti ostalim polaznicima čime se izgrađuju dodatne vještine koje im pomažu da na efikasan način predstave svoje radove te daju adekvatne odgovore i pojašnjenja. Njihovi završni radovi učestvuju na godišnjem globalnom takmičenju u okviru Digital School Global.


Programirajmo bolju budućnost za našu djecu zajedno!


Vaš Digital School Tim!

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page